Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Rozkładasz ręce na krzyżu z bezradności. Umrzeć – to nie takie trudne, ale cierpienie, zniewaga, samotność to ciężar, pod którym upadłeś trzy razy, który przebił Ci bok, obudził zwątpienie.   Nie śmierć, ale kielich życia, gorzki płyn ludzkich doświadczeń uniosłeś aż po sam krzyż.   Powiedz, jak po tym wszystkim znalazłeś jeszcze siłę, by odsunąć kamień?   Niewidka...
Droga krzyżowa wg widzeń Sługi Bożej siostry Anny Katarzyny Emmerich(fragmenty – Słowa Jezusa do niej skierowane)Stacja I Pan Jezus na śmierć skazanyWydałem się w ręce ludzi, którzy postąpili ze Mną wedle swej woli. Uczyniłem to z miłości. Teraz wydaję się w Eucharystii i znowu ludzie postępują ze Mną jak chcą. Czynię to z miłości, aż do końca, aż do końca czasów. Macie swobodny wybór chcieć lub nie chcieć Mnie.A Ja trwam w postawie „stojącej”, to znaczy, że liczę...
46. W Encyklice Ut unum sint wyraziłem uznanie dla tego przepisu, który przy odpowiednim rozeznaniu pozwala dbać o zbawienie dusz: « można z radością przypomnieć, że w pewnych szczególnych przypadkach duchowni katoliccy mogą udzielać sakramentu Eucharystii, Pokuty i Namaszczenia Chorych innym chrześcijanom, którzy nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, ale gorąco pragną je przyjąć, dobrowolnie o nie proszą i przejawiają wiarę, jaką Kościół katolicki wyznaje w...
W dniach od 11 do 13 kwietnia br. w Szczecinie odbył się I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pasyjnej. Wydarzenie to zgromadziło w różnych częściach miasta dużą grupę szczecińskich melomanów. Festiwal zaskoczył nie tylko urozmaiconym programem, ale również wielością przybyłych chórów i poziomem artystcznym. Plan festiwalu zawarł nie tylko przesłuchania konkursowe, lecz także znalazły w nim swoje miejsce inscenizacje Drogi Krzyżowej w Skolwinie oraz muzyczne oprawy Mszy...
Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. Jan Paweł II papież  Tam gdzie jest Kościół, tam jest Msza święta  - codziennie w różnych zakątkach świata dokonuje się tajemnica dzielenia chleba. W strzelistych katedrach i skromnych kaplicach gest łamania chleba i picia z kielicha, jednoczy wokół stołu Pańskiego wspólnoty chrześcijan przyjmujących Ciało Chrystusa, nie dla tradycji, ale w...
W sobotę 12. kwietnia 2014 nasza Parafia będzie gościła chóry biorące udział w Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Festiwal zostanie zainaugurowany już w piątek 11. kwietnia o godzinie 17:00 podczas Artystycznej Inscenizacji Drogi Krzyżowej w Skolwinie. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w sobotę 12.04.2014 od godziny 11:00, a o godzinie 19:00 chóry wystąpią w naszym kościele podczas specjalnego festiwalowego koncertu. Jeden z...
12345678910...