Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
     Paweł Apostoł pisze w liście do Galacjan: Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i panowanie nad sobą (Ga 5,22). Nie są one jednak do osiągnięcia tylko naszymi, ludzkimi wysiłkami. Potrzeba często, nawet codziennie, modlić się do Boga, do Ducha Świętego, aby ta rzeczywistość stała się naszym udziałem.      Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach świata, im częściej, goręcej i...
MACIEJ – imię męskie pochodzenia hebrajskiego. Hebrajska forma imienia Matatjahu oznacza „dar od Boga”, „dar Jahwe”. Znaczenie imienia Maciej mówi nam, że nikt tak jak on nie wzbudza zaufania wśród ludzi. Maciej jest osobą, która kocha ludzi, kocha z nimi rozmawiać i im pomagać. Maciej jest również osobą nie tylko bardzo uczuciową, ale także bardzo wrażliwą i zawsze staje w obronie atakowanych i źle traktowanych. Maciej ma zdolność wysłuchiwania...
W sobotę 9 maja w naszej parafii ponad 70 osób otrzymało sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza. W czasie eucharystii odczuwaliśmy deszcz spadających darów Ducha Świętego. Zobaczcie zdjęcia...
  Ostatni weekend maja, 28 - 31.05.2015 roku to czas, kiedy odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Jego tematem przewodnim będzie: Ewangelizacja środowisk wiejskich, SKARB W ROLI. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.  Celem Kongresu jest doświadczenie potrzeb, potencjału i nowych możliwości ewangelizacji w środowiskach wiejskich, a jego główne zadania to: podjęcie refleksji...
"...nie będziesz odczuwać obecności Mojej, ale dusza twoja będzie napełniona tęsknotą wielką." - z Dzienniczka św. siostry Faustyny. Nieobecność bliskich osób wzbudza w sercu człowieka uczucie tęsknoty. nieoczekiwane spotkanie jest źródłem radości. Tęsknota spowodowana rozłąką z ukochanym Mistrzem została wynagrodzona apostołom spotkaniem z Nim w Wieczerniku. Zmartwychwstały Chrystus ofiarowuje uczniom pokój, aby zapewnić ich o swoim przebaczeniu i miłości. Myśl ks. Józefa...
Miłosierdzie to bezinteresowne dawanie miłości, to umiejętność dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb, to umiejętność dzielenia się nie tylko dobrami materialnymi, ale całym sobą - swoim czasem, swoją uwagą, wysiłkiem fizycznym, bez oczekiwania na wzajemność. Miłosierdzie Boże to miłość przebaczająca, która swoje pełne odzwierciedlenie znalazła w ofiarnej śmierci Syna Bożego na krzyżu. Poprzez Krzyż Bóg odpuszcza nam nasze winy wydobywając dobro, które w nas tkwi. Jeśli...
12345678910...